Anonim

Kurang dari empat hari selepas Elon Musk bertindak balas terhadap surat terbuka Bria Loveday yang berusia 10 tahun, menunjukkan bahawa Tesla harus mempertimbangkan mengadakan persaingan untuk mencari komersil buatan sendiri yang terbaik, syarikat itu menjawab dengan "Project Loveday".

Tesla telah menerbitkan terma dan syarat untuk peraduan "Project Loveday" baru yang bertujuan untuk mencari iklan kipas terbaik yang berakhir pada 8 Mei 2017. Menurut catatan blog di laman web Tesla, peserta boleh menghantar pautan ke YouTube yang lebih kurang 90 saat atau kurang video bersama dengan penerangan ringkas.

Image

Tesla akan memilih sepuluh "Pemenang" yang akan dinilai berdasarkan sistem pemarkahan titik berdasarkan keaslian, kreativiti, kaitan dengan Tesla dan misinya, dan nilai hiburan. Di samping itu, Pemenang Hadiah Utama bersama dengan Top 3 akan dipilih dari semua penyertaan video yang layak pada 22 Mei 2017.

Dikemaskini 5 Mei 2017: Tesla memperluaskan tarikh akhir untuk pengemukaan hingga penghujung hari pada 5 Jun 2017. Beberapa penyerahan peminat teratas boleh didapati di sini.

Kami telah memberikan butiran lengkap kepada pertandingan Projek Loveday Tesla, seperti berikut:

Projek Loveday

Terma dan syarat

Projek Loveday adalah pertandingan penyerahan video yang ditaja oleh Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, Amerika Syarikat ("Tesla").

1. TINJAUAN

Projek Loveday bermula pada 4 Mac, 2017, pada pukul 12:00 AM PT dan berakhir pada penghujung hari pada 5 Jun 2017.

2. KELAYAKAN

Projek Loveday terbuka kepada individu yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa kemasukan atau kepada individu di bawah umur 18 tahun dengan kebenaran nyata ibu atau bapa mereka ("Entrant"). Semua undang-undang persekutuan, negeri dan tempatan terpakai dan Projek Loveday tidak sah jika dilarang atau dihadkan oleh undang-undang. Dengan menyertai Project Loveday, Peserta bersetuju untuk terikat oleh Terma dan Syarat ini dan semua keputusan akhir Tesla.

3. BAGAIMANA MENERIMA

Semasa Tempoh Kemasukan, Peserta boleh membuat dan mengemukakan kemasukan video ("Penyerahan") dengan melengkapkan borang penyertaan yang terdapat di sini. Setiap Penyerahan mesti mematuhi garis panduan dalam Bahagian 4 di bawah. Dengan memasuki Project Loveday, Peserta bersetuju untuk Terma dan Syarat ini. Setiap Peserta hanya boleh memasuki satu Penyerahan, dan setiap Penyerahan hanya boleh mempunyai seorang Peserta individu.

4. GARIS PANDUAN PENYERAHAN

Penyerahan hendaklah dikemukakan melalui Borang Penyertaan dalam talian

Penyerahan mesti mematuhi Terma dan Syarat ini

Video mestilah tidak melebihi 90 saat

Video mesti berkaitan dengan Tesla, SolarCity, produk kami, atau misi kami untuk mempercepatkan peralihan dunia kepada tenaga yang berkekalan

Video yang dihoskan pada platform media sosial pihak ketiga mesti mematuhi Syarat Perkhidmatan platform

Video mesti diluluskan untuk semua peringkat umur; iaitu, ia tidak boleh mengandungi keganasan, kebogelan, atau bahasa atau tingkah laku yang tidak sesuai

Sebarang teks atau suara dalam video mestilah dalam bahasa Inggeris

Penyerahan tidak boleh mengandungi bahan yang melanggar atau melanggar hak orang lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada privasi, publisiti atau hak harta intelektual

Penyerahan tidak semestinya menyebut, merujuk atau sebaliknya merujuk kepada nama, logo atau tanda niaga mana-mana entiti, individu, produk atau jenama selain daripada Tesla dan jenamanya

Penyerahan tidak boleh mengandungi bahan yang bukan karya asal Peserta

NOTA: Dengan mengemukakan Penyerahan, Peserta bersetuju bahawa Penyerahannya mematuhi Garis Panduan Penyerahan dan bahawa Tesla boleh, menurut budi bicaranya, membatalkan dia dari Projek Loveday jika Tesla memutuskan bahawa Penyerahan gagal mematuhi Terma dan Ketentuan ini atau atas sebab lain.

5. LESEN

Entrant memberikan Tesla (dan sekutu-sekutunya) suatu lesen tanpa royalti, tidak boleh ditarik balik, kekal, tidak eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan, mengubah, menerbitkan atau mencipta karya terbitan dari dan mempamerkan Penyerahan secara keseluruhan atau sebahagiannya, di seluruh dunia, dan untuk menggabungkan ia menjadi karya lain, dalam apa jua bentuk, media atau teknologi yang kini diketahui atau kemudian berkembang, termasuk untuk tujuan promosi atau pemasaran. Jika diminta, Peserta akan menandatangani mana-mana dokumentasi yang mungkin diperlukan untuk Tesla atau penerima yang menggunakan hak-hak tidak terpilih untuk menggunakan Penyerahan. Tiada hak dalam atau Penyerahan dikhaskan oleh Entrant.

Peserta hanya boleh menggunakan nama, produk, cap dagangan dan logo Tesla (secara kolektif, "IP Tesla") untuk tujuan tunggal memasukkan Project Loveday. Peserta tidak dibenarkan membuat sebarang penggunaan IP Tesla lain, dan Tesla boleh, pada bila-bila masa, membatalkan sebarang kebenaran yang diberikan oleh Tesla. Tiada hak, tajuk atau kepentingan dalam dan ke IP Tesla, kecuali untuk kebenaran terhad yang diberikan kepada Entrant dalam Terma dan Syarat ini, dipindahkan atau dibuat.

6. PEMULIHAN DAN PEMENANG PEMENANG

Selepas Tempoh Kemasukan, semua Penyertaan yang layak akan dinilai oleh kakitangan Tesla ("Hakim"). Para Hakim akan menjaringkan setiap Penyerahan yang memenuhi syarat berdasarkan keaslian, kreativiti, kaitan dengan Tesla dan misinya, dan nilai hiburan. Peserta Penyerahan yang menerima 10 markah tertinggi daripada Hakim akan dianggap sebagai Pemenang. Peserta 3 Penyerahan markah tertinggi akan diisytiharkan Pemenang Utama 3. Penyerahan nilai tertinggi akan diisytiharkan Pemenang Hadiah Utama. Semua Pemenang tertakluk kepada pengesahan kelayakan dan pematuhan Terma dan Syarat ini.

7. HADIAH

Penyerahan yang diluluskan akan dihoskan di laman web Tesla yang terletak di sini. Di samping itu, Submissions yang menang akan menerima yang berikut.

Hadiah Pemenang (10): Penyerahan 10 pemenang utama akan dipaparkan dan dikongsi di saluran media sosial Tesla.

Hadiah Terbaik 3 Pemenang (3): Penyerahan menang 3 teratas akan menerima promosi tambahan di seluruh saluran media sosial.

Pemenang Hadiah Utama (1): Peserta dengan Penyerahan menang teratas akan dijemput dan diperkenalkan pada acara pelancaran produk Tesla masa depan. Tesla akan membayar perbelanjaan perjalanan dan penginapan yang munasabah untuk 2 orang selama 2 malam.

SYARAT-SYARAT HADIAH: Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tiada penggantian, penebusan atau setara tunai akan dibenarkan. Semua cukai yang dikenakan, dan semua yuran dan kos lain yang tidak dikenal pasti khusus dalam Terma dan Syarat ini sebagai elemen hadiah, adalah tanggungjawab tunggal pemenang hadiah.

8. BAGAIMANA MENGURUT HADIAH

Pada atau sekitar 29 Mei 2017, Pemenang Hadiah Utama akan dihantar pemberitahuan e-mel dengan arahan bagaimana untuk menuntut hadiah tersebut. Pemenang Hadiah Utama mungkin dikehendaki menyediakan video pemenang dalam format yang diminta oleh Tesla dan untuk melaksanakan apa-apa dokumen yang diminta dalam tempoh masa yang diminta oleh Tesla. Hadiah itu harus dituntut pada 2 Jun, 2017 atau, atas budi bicara mutlak Tesla, hadiah itu akan dilucutkan dan diberikan kepada Peserta yang Pengajaran menerima skor tertinggi seterusnya.

9. POLISI PRIVASI

Sebarang maklumat peribadi yang dikumpul semasa penyertaan Peserta dalam Projek Loveday akan digunakan untuk tujuan pentadbiran yang sesuai dalam peraduan ini dan mengikut Dasar Privasi Tesla, yang terdapat di sini.

10. HAK AWAM

Dengan menyertai Project Loveday, setiap Peserta bersetuju untuk membenarkan Tesla dan orang-orangnya yang berhak untuk menggunakan nama, maklumat biografi, gambar, video, penyertaan, kesamaan, dan kenyataan untuk Project Loveday dan untuk perdagangan, komersil, pengiklanan dan publisiti tujuan dalam sebarang bentuk media di seluruh dunia.

11. UMUM

Tesla mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta yang ditemui, mengikut budi bicara mutlak Tesla, yang bertindak melanggar Terma dan Syarat ini atau bertindak dengan cara yang tidak sportif atau bertindak dengan niat jahat.